Počet inzerátov

98

Podmienky vkladania inzerátov

ZÁKLADNÉ POJMY

1. Používatelia:
Predávajúci: fyzická osoba, ktorá uverejňuje inzeráty s cieľom predať tovar kupujúcemu alebo osoba, ktorá reagovala na dopyt kupujúceho (ďalej len ,,predávajúci“)
Kupujúci: fyzická osoba, ktorá vyhľadala a prejavila záujme o tovar predávajúceho alebo osoba, ktorá uverejnila inzerát v kategórii dopyt s opisom tovaru, ktorý má záujem kúpiť (ďalej len ,,kupujúci“)
(ďalej spoločne len ,,používatelia“)

2. Registrovaný používateľ:
fyzická osoba, ktorá sa prihlásila pomocou registračného formulára, kde vyplnila všetky požadované registračné údaje a tým získala oprávnenia v užívateľskej sekcii

VYUŽÍVANIE BAZÁRIKU

1. Služby bazáriku sú tak pre predávajúcich, ako aj pre kupujúcich úplne bezplatné.

2. Za pridanie, zverejnenie, či zmenu svojho inzerátu používatelia nič neplatia a samozrejme sprostredkovanie obchodu medzi kupujúcim a  predávajúcim je taktiež úplne bezplatné. 

1. Registrácia a prihlasovanie používateľov

1. Pridať inzerát je možné len pre registrovaných a prihlásených používateľov.

2. Používateľ sa zaregistruje  prostredníctvom ikonky ,,Prihláste sa!“, kde po kliknutí na ikonku mu bude ponúknutá možnosť zaregistrovať sa. Používateľ vyplní v registračnom formulári svoje prihlasovacie meno, heslo a uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

3. Taktiež môže používateľ využiť prihlásenie, resp. automatickú registráciu pomocou ,,facebook konta“.

4. Ak používateľ už je registrovaný a zabudne svoje heslo, zadá prihlasovacie meno alebo email do kolónky "Prihlasovacie meno" a stlačí tlačidlo "Obnoviť heslo". Nové vygenerované heslo mu bude zaslané na kontaktný e-mail.

5. Po dokončení registrácie bude na e-mailovú adresu používateľa zaslaný e-mail o registrácii a následne môže do bazáriku začať pridávať svoje inzeráty.

6. Vyplnením registračného formulára dáva používateľ prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Registrovaný používateľ svoje prihlasovacie meno a heslo neposkytuje tretím osobám, slúžia výlučne pre jeho vlastnú potrebu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zneužitím prihlasovacieho mena a hesla, ktoré registrovaný užívateľ poskytol tretej osobe.

8. Registrovaný používateľ plne zodpovedá za svoje užívateľské konto.
 
2. Pridávanie a zmena inzerátov

1. Registrovaný a prihlásený používateľ môže pridávať tovar, ktorý chce inzerovať po kliknutí na ikonku ,,Bazárik“ – ,,Pridajte nový inzerát!“

2. V užívateľskej sekcii má používateľ okrem osobných údajov, prehľadu objednávok a možnosti zmeny prihlasovacích údajov aj prehľad o svojich pridaných inzerátoch.

3. Používateľ pri pridávaní nového inzerátu musí vybrať kategóriu tovaru (napr. šaty, bižutéria, obuv atď. ).

4. Povinnou súčasťou inzerátu je jeho názov, kde používateľ v stručnosti uvedenie aký tovar chce v bazáriku predať (napr. ,,letné šaty, plážová obuv”), resp. aký tovar chce kúpiť.

5. Do detailov tovaru použáívateľ uvedie text samotného inzerátu, kde môže uviesť napr. to, či ide o tovar nový, používaný, z čoho je vyrobený.

6. Cena tovaru sa uvedie v €, pričom môže byť orientačná a následne je na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, akú výšku ceny si medzi sebou určia. Dohoda o cene je výlučne vecou používateľov, prevádzkovateľ za túto dohodu nezodpovedá.

7. Bazárik ponúka používateľom možnosť pridať do inzerátu fotografiu tovaru, pričom maximálna veľkosť jednej fotografie je 500kB, a podporované sú formáty jpeg, .jpg., png.,bmp..

8. Po pridaní inzerátu používateľ vyznačí, že súhlasí s týmito podmienkami vkladania inzerátov a jeho inzerát bude publikovaný.

9. Po zverejnení ponuky, alebo dopytu používateľom, bude inzerát následne preverený prevádzkovateľom, ktorý skontroluje umiestnenie tovaru v správnej kategórii, či je zadaný názov inzerátu, a taktiež preverí detail inzerátu a priložené fotografie.

10. V prípade, ak inzerát nie je v súlade s týmito podmienkami, bude administrátorom z bazáriku odstránený.

11. Prihlásený používateľ môže kedykoľvek svoj inzerát upraviť, alebo odstrániť a to v sekcii prehľad inzerátov.

12. Po zverejnení inzerátu môže kupujúci alebo predávajúci kontaktovať používateľa a to tak, že vloží svoj e-mail a pripojí krátky komentár o inzerovanom tovare.

3. Inzercia

1. Zverejnený inzerát bude zobrazovaný na stránke www.fashionqueen.sk počas dvoch mesiacov, pričom po uplynutí tohto času bude automaticky vymazaný.

2. V prípade, ak má používateľ záujem aj naďalej vymazaný tovar inzerovať, opätovne ho pridá ako nový inzerát.

3. Predávajúci môže jeden a ten istý tovar ponúkať len v rámci jedného inzerátu. Zakazuje sa pridávať inzerát opakovane a to tak v kategórii ponuky ako aj v kategórii dopytu. Taktiež je zakázané pridávať ten istý inzerát pod rôznymi prihlasovacími menami. V prípade, ak toto nebude používateľom rešpektované, administrátor duplicitný inzerát odstráni.  

4. V rámci jedného inzerátu predávajúci ponúka vždy len jeden tovar a kupujúci prejavuje záujem taktiež o jeden tovar.

5. Jeden používateľ môže publikovať maximálne 10 inzerátov.

6. Predávajúci v inzeráte uvádza pravdivé, presné a výstižné informácie, ktoré zodpovedajú stavu tovaru, v ktorom sa ponúka prostredníctvom bazárika. Predávajúci plne zodpovedná za kvalitu predávaného tovaru.

7. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za informácie, ktoré predávajúci v inzeráte uviedol, taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté z uskutočneného obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim napr. nedodanie tovaru, dodanie tovaru v inej kvalite a množstve, neprevzatie tovaru kupujúcim po dohodnutom obchode s predávajúcim, či reklamácie medzi používateľmi.  

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kontaktné údaje používateľov.

9. Prostredníctvom bazárika nie je možné ponúkať tovar, ktorý bol nadobudnutý nezákonným spôsobom napr. krádežou, ktorého predaj  je zákonom zakázaný napr. omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, nakoľko ide o konanie v rozpore s Trestným zákonom Slovenskej republiky.

10. V rozpore s týmito podmienkami je aj predaj ,,napodobenín značiek“ nesúcich ochrannú známku, nakoľko takéto konanie je trestné v zmysle § 281 Trestného zákona a zároveň je trestné predávať predmety, ktoré sú pod ochranou autorského práva.

11. Do bazárika môžu byť pridávané len také tovary, ktoré nenarušujú autorské právo, sú originálne alebo výsledkami vlastnej tvorivej duševnej činnosti predávajúceho.
 
12. V názve ako aj detailoch inzerátu nie je povolené používať vulgarizmy, či iné hanlivé slová. Zakazuje sa uvádzať vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a základnými ľudskými právami a slobody.

13. Pornografia, či detská pornografia sa v rámci bazárika výhradne zakazuje a to tak v písanej forme, ako aj v priložených fotografiách inzerátov.

14. V rámci inzerátov nie je možné umiestňovať firemné reklamy a reklamy odkazujúce na iné internetové obchody, taktiež nie je možné pridávať do inzerátov tovary iných internetových obchodov.

15. V samotnom texte inzerátov nie je možné opakovanie rovnakých znakov napr. !!!!!! a taktiež sa nepovoľuje akýmkoľvek spôsobom zvýrazňovať text inzerátu, či nadpisu.

16. Každý používateľ pridáva vlastné fotografie ponúkaného tovaru, ktoré zodpovedajú jeho skutočnému stavu, nie fotografie z iných internetových obchodov.  Ak predávajúci zakúpil tovar z e-shopu www.fashionqueen.sk a má záujem ho predať prostredníctvom bazáriku, k ponúkanému tovaru pridáva vlastné fotografie, zakazuje sa sťahovať a používať obrázky tovaru uverejnené na stránke www.fashionqueen.sk.
 
17. V prípade, ak používateľ pripojí k ponúkanému tovaru fotografiu, ktorá je pod ochranou autorského zákona a tým spôsobí jeho porušenie, prevádzkovateľza toto nenesie žiadnu zodpovednosť.

18. Inzeráty umiestnené v bazáriku, ktoré budú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi, ako aj s týmito podmienkami budú odstránené.

19. V prípade, ak inzerát plne nezodpovedá týmto podmienkam, administrátor môže uskutočniť drobné zmeny, napr. preradenie do správnej kategórie predávaného tovaru, a takto inzerát zverejniť.

20. Ak používateľ koná v rozpore s týmito podmienkami, môže administrátor jeho konto zrušiť a do budúcna zakázať zriadenie nového konta.
 
O prevádzkovateľovi
 
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.fashionbazarik.sk:
Marcel Ľupták – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec
IČO: 43624685
DIČ: 1078445357
IČ DPH: SK1078445357

 
TOPlist